fbpx
עאדל חיר אספקה טכנית

מדיניות פרטיות

 1. חברת ע.ח. אספקה טכנית בע"מ מכבדים את פרטיות משתמשי האתר ולכן החלטנו לפרסם מסמך זה אשר בא להגן על הגולשים באתר שלנו ובד בבד גם על חברתנו.
 2. מידע אשר נמסר על ידכם, בין אם עסקינן מידע אשר נמסר בידיעתכם ובין אם מידע שהאתר אסף, נשמר במאגרי החברה שלנו. מידע זה מאובטח כפי שמוסבר בתנאי השימוש של האתר.
 3. בעת רישום לאתר ו/או בעת ביצוע פעולות באתר, תתבקשו להזין פרטים אישיים ונתונים עליכם.
 4. כל מידע אשר יימסר ו/או ייאסף באתר יישמר במאגר מידע השייך לחברתנו.
 5. השימוש במידע הנ"ל יעשה בהתאם לחוק.
 6. חברתנו תשלח אליך מפעם לפעם בדואר ו/או בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי.
 7. במידה ורצונך הוא שלא לקבל מידע כאמור תוכל לבטל זאת באמצעות פניה אלינו.
 8. ללקוחות המעוניינים להירשם כמשתמשים באתר מתבצע תהליך אימות לכתובת הדואר האלקטרוני שלהם הכולל קבלת דואר אלקטרוני מחברתנו.
 9. האתר משתמש בקבצי "עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, לאיסוף פרטים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר לצרכים של המשתמש ועוד.
 10. אם רצונך הוא שלא לקבל Cookies, תוכל לעשות זאת באמצעות דפדפן האינטרנט שלך. בכל מקרה, חברתנו תשמח לסייע לך בכל הדרוש.
 11. באתר שלנו יתכן ויופיעו פרסומות למוצרים שונים. מובהר כי לחברת ע.ח. אספקה טכנית בע"מ אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן והם לא אחראים לתכנים שלהם. מובהר עוד כי צדדי ג' יכולים להיעזר בקבצי Cookes כאמור.
 12. האתר שלנו מכיל קישורים והפניות לאתרי אינטרנט אחרים. אין לנו שליטה על מדיניות ה- Cookies וטכנולוגיות הניטור ו/או כל טכנולוגיה אחרת של אתרים אחרים.
 13. הגולש מאשר לחברת ע.ח. אספקה טכנית בע"מ לשלוח באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני פרסומים ועדכונים, לרבות הודעות על מבצעים, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון ו/או תנאי השימוש ו/א ומדיניות הפרטיות של האתר.
 14. במידה ואתם לא מסכימים לתנאי השימוש באתר ו/או לתקנון ו/או מדיניות הפרטיות, עליכם להפסיק לאלתר את הגלישה באתר.
 15. במידה ותמשיכו לגלוש באתר הרי יש בדבר משום הסכמה לאמור.
 16. חברת ע.ח. אספקה טכנית בע"מ נוקטים באמצעי בטיחות ואבטחת מידע על מנת לאבטח את האתר, לרבות שימוש בחשבונות משתמשים. יחד עם זאת יובהר כי אין אבטחה מוחלטות ויכולות להיווצר סיטואציות של חדירה שלא כדין לאתר; במקרה כזה לא תהינה טענות כלשהן כלפי חברת ע.ח. אספקה טכנית בע"מ בגין כל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש.
 17. דע לך כי החוק מקנה לך את הזכות לעיין במידע המוחזק אודותיך וזאת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
 18. הנך רשאי לעיין במידע המוחזק אודותיך ולדרוש תיקונו במידת הצורך. זאת יש לעשות באמצעות פניה לחברתנו, וכן הנך רשאי לדרוש בכתב שמידע הקשור אליך והמצוי במאגרנו יימחק.